• Start
 • Level 2 Gevorderde Cursus 55 euro Fernando Stunt & Tricklessen Jump One - Woensdag ( NIET VOOR LEDEN)

Level 2 Gevorderde Cursus 55 euro Fernando Stunt & Tricklessen Jump One - Woensdag ( NIET VOOR LEDEN)

Van Woensdag 02 september 2020 tot Woensdag 30 september 2020

Wat ga je leren?

5 weekse cursus voor gevorderde. Deze les is een eigen les van Jump One en wordt gegeven door Fernando

Instromen is altijd mogelijk!!! 

 • Basis salto's
 • Obstakels passeren
 • Leren vallen als een stuntman
 • Tegen muren leren lopen

Draag sportkleding!

Cursusdagen van 18.00 - 19.30 (inclusief 30 minuten vrij springen op eigen risico na de les).

 • 2 september
 • 9 september
 • 16 september
 • 23 september
 • 30 september

Algemene Voorwaarden en lesreglement zijn van toepassing.

 

Reglement voor de 5 –weekse Stunt & Trick cursus
Jump One Zoetermeer

 • Een lesuur duurt 60 minuten. De les gaat altijd door, tenzij JUMP One u afbelt door onvoorziene omstandigheden. Na afloop van de les mag er nog 30 minuten vrij worden gesprongen.
  Dit is net als tijdens de les óók op eigen risico en niet onder toezicht van de leraar.
 • De 5-weekse cursus bestaat gegarandeerd uit 5 lessen. Uitgeroosterd zijn 2 weken Kerstvakantie én 1 week Voorjaarsvakantie en alle feestdagen. Het lesprogramma in alle overige vakantieweken zal op tijd worden gecommuniceerd. Jump One is in deze overige vakantieweken bevoegd van tijden en dagen af te wijken of lessen samen te voegen.
  Indien lessen uitvallen door onvoorziene omstandigheden of ziekte leraar wordt de les altijd ingehaald.
 • Indien les data vallen op feestdagen dan behouden De Leyens en Jump One zich het recht voor deze data uit de lescyclus van 5 weken te halen.
 • U heeft recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid! JUMP One zal als coulance proberen een mogelijkheid te vinden voor inhalen van de les. Dit kunt aan de leraar vragen of een email sturen zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is.
 • Om deel te nemen aan de lessen dient u zich in te schrijven via de website: www.lerenjumpen.nl
 • Een cursus start alleen bij voldoende deelnemers. In geval er onvoldoende deelnemers zijn wordt u voor aanvang op de hoogte gebracht.
 • Als er een inhaalles gepland moet worden, wordt door de trainer/ ster een alternatieve datum vastgesteld.
 • Er wordt géén les gegeven op feestdagen en in de aangegeven vakanties.
 • Na sluitingsdatum, kan geen restitutie worden verleend voor het verschuldigde lesgeld.
 • Na aanvang van de cursus wordt geen restitutie van lesgeld gegeven bij blessure, ongeval, ziekte. Bij langdurige blessure of ziekte is inhalen alleen mogelijk met bewijs van dokter of ziekenhuis
 • Bij wanbetaling heeft JUMP One het recht om de deelnemer uit te sluiten van lessen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de les van de deelnemers, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld of abonnement.
 • Deelname aan de lessen is op eigen risico. Een ieder die JUMP One betreedt, aanvaart de algemene Voorwaarden.
  De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website jump-one.com/zoetermeer
 • U dient het huishoudelijk reglement van Jump One in acht te nemen
 • Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kunt u email sturen naar Jump XL Zoetermeer.
 • Het lesreglement vervangt alle voorgaande lesreglementen versies en is geldig vanaf
  11-01-2019.